رویدادها
  • همایش بزرگ بانوانه

    همایش بزرگ بانوانه اولین رویداد کارآفرینی توسط باشگاه موفقان با حضور جمعی ازکارآفرینان، هنرمندان،نخبگان و ...

    همایش بزرگ بانوانه اولین رویداد کارآفرینی توسط باشگاه موفقان با حضور جمعی ازکارآفرینان، هنرمندان،نخبگان و ورزشکاران بانوی کشوربرگزارمی شود. اهمیت همایش بزرگ بانوانه در حال حاضر یکی از معیارهای توسعه ی ...

    بیشتر بخوانید